Aan de horizon...

Terug thuis ging ik vastberaden en met de uitspraak van Johan Cruijff: “Je moet schieten, anders kun je niet scoren!” in mijn hoofd aan de slag. Al snel breidden zich verbouwende gedachtenkronkels uit. Wat voor mogelijkheden, dacht ik. 

Ik zie het al voor me: Barrierevrij en bovendien esthetisch. Een ecologische renovatie met behoud van de decennia oude materialen, energieopwekking door de zon en middels een Helix windturbine, wateropvang en -zuivering met behulp van een helophytenfilter en van de binnenkant, een natuurlijke isolatie en weinig muren. 

Snel worden contacten gelegd, bevriende architecten geraadpleegd, een bouwdeskundige omarmt en in de vriendenkring om hulp voor de verbouwing gevraagd. Het lukte allemaal om genoeg creatieve mensen bij elkaar te krijgen, die enthousiast een langere periode wilden mee helpen om iets bijzonders te laten groeien en een droom vorm te geven.

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.”  

(Phil Bosmans)


Het voorlopig koopcontract is getekend. Het inkomen, volgens opduikende internet berekeningprogrammas, is ruim voldoende. Het hypotheek ”rijbewijs” voor een zelfaanvraag geslaagd, met alle mogelijke en onmogelijke vragen. Eigen vermogen is beschikbaar en voor de rest ziet binnen een week de hele familie en nabije vrienden het zitten en geven nog een steuntje in de rug. Zomaar is er een bedrag van € 45.000,00 ..

Met een verzameling van benodigde papieren, rapporten, verklaringen, bankafschriften, salarisstrook (alles vanzelfsprekend in drievoud, digitaal en twee keer op papier), een goed onderbouwd plan en het verhaal waarom, hoezo en überhaupt wij dit pand willen kopen maakten wij ons op voor een lening bij een bank. En naar een hypotheekadviseur. En een internet hypotheekadviseur en de volgende raadgevende financiële deskundige.


Wij doorliepen optimistisch de hele procedure en vroegen verder uitstel bij de notaris aan om de kans van slagen te vergroten. Op een bepaald moment stopten we vrolijk met uren tellen in de hoop op een positieve uitkomst. 

>>>