Achtergrondinformatie

Het aantal mensen met een dwarslaesie in Nederland is niet exact bekend. Geschat wordt, dat het er tussen de 12.000 en 15.000 zijn, waarvan circa 10.000 rolstoelgebonden. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar. En per jaar komen er ca. 400 tot 500 dwarslaesies bij.


Ik was 40 toen het gebeurde. Echtgenote, moeder en freelance secretaresse, hardloper en levensgenieter. Wakker worden in een nachtmerrie. Niks is meer zoals het was en het leren omgaan met mijn afhankelijk zijn is nog steeds een uitdaging.


Bureaucratie en eindeloze formulierenstromen. Alles draait om vooruit plannen, aanpassen, accepteren en anticiperen. Elke dag tegen praktische hindernissen aanlopen. Het voelt als: hulpbehoevend vastzitten aan een "zorginfuusā€¯ . Er zijn namelijk amper adequate woningen voor gezinnen van een dwarslaesiecus. Of onbetaalbaar. Of met een lang wachtlijst.

Toegankelijkheid betekend meer dan het weghalen van de drempel bij de voordeur en een bad- of slaapkamer op de begane grond. 


Contact